Truyền Thuyết Lão Tử

Truyền Thuyết Lão Tử

The Legend Of Laozi 2015Jun. 06, 2022
Full (33/33)
Đánh giá của bạn: 0
6 1 vote

Tóm Tắt

Xem phim Truyền Thuyết Lão Tử - The Legend Of Laozi 2015

Truyền Thuyết Lão Tử – The Legend of Laozi nói về cuộc đời của Lão Tử, cha đẻ của Đạo Giáo. Lão Tử chỉ rõ rằng sự phát triển của nền “văn minh” đã làm cho con người chỉ theo đuổi danh và lợi, quên đi bản tính lương thiện của mình. Ông tin rằng nếu đạo đức là một phần của cuộc sống hàng ngày, thì xã hội sẽ thăng hoa một cách tự nhiên. Để giúp con người trở về bản tính tiên thiên lương thiện của mình, Lão Tử đã truyền giảng Đạo trong một thời kỳ hỗn loạn. Với chỉ 5.000 từ, Lão Tử đã cho con người hiểu được ý nghĩa của Đạo, mối quan hệ giữa Đạo và sự hình thành vũ trụ và nguồn gốc của vạn vật. Ông cũng giảng cách làm người, và làm thế nào để nhân loại cuối cùng có thể quay trở về được bản nguyên của sinh mệnh bản thân.