Vấn Tâm

Vấn Tâm

The Heart 2023Oct. 07, 2023
Full (38/38)
Đánh giá của bạn: 0
8 1 vote

Tóm Tắt

Xem phim Vấn Tâm - The Heart 2023

Xiao Feng là Phó bác sĩ trưởng khoa Tim mạch tại Bệnh viện Dongli. Anh ấy là người sống nội tâm và nghiêm khắc. Anh trở thành cộng sự làm việc với bác sĩ bốc đồng Lin Yi, tuy nhiên xích mích nảy sinh do sự khác biệt trong niềm tin y học của họ. Trong khi đó, em gái của Xiao Feng cũng nhận được công việc làm bác sĩ tại Đơn vị Chăm sóc Đặc biệt.