Bạn muốn gửi báo lỗi gì?

Chọn Server Gửi báo lỗi

  • [OP] Vietsub #1
  • [OP] Vietsub #1
  • [KK] #HN
  • [KK] #HN
  • Watch trailer
Giọng Nói Từ Cõi Âm

Giọng Nói Từ Cõi Âm

White Noise 2005May. 24, 2024101 Phút
HD Vietsub
Đánh giá của bạn: 0
9 1 vote

Tóm tắt

Xem phim Giọng Nói Từ Cõi Âm - White Noise 2005

An architect’s desire to speak with his wife from beyond the grave using EVP (Electronic Voice Phenomenon), becomes an obsession with supernatural repercussions.