Bạn muốn gửi báo lỗi gì?

Chọn Server Gửi báo lỗi

  • [OP] Vietsub #1
  • [OP] Vietsub #1
  • [KK] #HN
  • [KK] #HN
  • Watch trailer
Thứ 6 Ngày 13 Phần 9

Thứ 6 Ngày 13 Phần 9

Jason Goes to Hell: The Final Friday 1993May. 22, 202488 Phút
HD Vietsub
Đánh giá của bạn: 0
9 1 vote

Tóm tắt

Xem phim Thứ 6 Ngày 13 Phần 9 - Jason Goes to Hell: The Final Friday 1993

Jason Voorhees is tracked down and blown to bits by a special FBI task force, reborn with the bone-chilling ability to assume the identity of anyone he touches.